نوشته هایی با برچسب از شهریار

دیدار رییس کمیته جستجوی مفقودین دفاع مقدس از شهریار

دیدار رییس کمیته جستجوی مفقودین دفاع مقدس از شهریار

به گزارش خبر باغستان :  سردار سید محمد باقرزاده رییس کمیته جستجوی مفقودین دفاع مقدس جهت بررسی پیشنهاد تدفین چند تن از ابدان مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس به اتفاق سرهنگ یامینی فرمانده سپاه پاسداران شهریار ابتدا وارد صباشهر و سپس دانشگاه آزاد واحد شهریار شد. وی با شهردار و

ادامه خبر