نوشته هایی با برچسب از حرف تا عمل فرهنگ سازی ‼️⁉️

از حرف تا عمل فرهنگ سازی ‼️⁉️

از حرف تا عمل فرهنگ سازی ‼️⁉️

به گزارش خبر باغستان ✅از حرف تا عمل فرهنگ سازی ‼️⁉️ 🔺شروع انتشار سلسه مطالب ، تبلیغات مجازی بصورت پوستر و طرح های گرافیکی ، در راستای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ شهروندی توسط خبر باغستان . 🔺 خبر باغستان نسبت به مشارکت در امور مربوط به فرهنگ عمومی شهر

ادامه خبر