نوشته هایی با برچسب اداره کل راه و شهرسازی استان

مجوز راه اندازی خطوط «بی.آری.تی» شهریار به تهران صادر شد

مجوز راه اندازی خطوط «بی.آری.تی» شهریار به تهران صادر شد

به گزارش خبر باغستان :رییس شورای اسلامی شهر شهریار از صدور مجوز راه اندازی خطوط «بی.آری.تی» شهریار به تهران خبر داد و گفت: این خطوط به زودی راه اندازی می شود. علی مهدور، از صدور مجوز راه اندازی خطوط «بی.آری.تی» شهریار به تهران خبر داد و افزود: این مجوز از

ادامه خبر