نوشته هایی با برچسب آخرین بار چه کسی مارادونا را دید

آخرین بار چه کسی مارادونا را دید

آخرین بار چه کسی مارادونا را دید

دادستانی آرژانتین منتظر تحقیقات سم‌شناسی پیکر دیه‌گوی مارادونای فقید است. یک عضو خانواده مارادونا گفت هم‌اکنون با توجه به ورود دادستانی به موضوع مرگش بی‌نظمی در خانه او وجود دارد. از سویی سه عضو دادستانی آرژانتین تحقیقات خود را در خانه مارادونا آغاز کردند و با شاهدان و مطلعین مرگ

ادامه خبر