نوشته هایی با برچسب آب دریاچه ارومیه ۵ برابر شد

آب دریاچه ارومیه ۵ برابر شد

آب دریاچه ارومیه ۵ برابر شد

 نگین آبی آذربایجان از مرز ۲هزار و ۷۶۷کیلومتر مربع گذشته که نسبت به سال ۱۳۹۴ و قبل از آغاز اقدامات عملی ستاد احیا بیش از ۲برابر افزایش یافته است. رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۴۲۵میلیون مترمکعب آب به

ادامه خبر