اعضای هئیت رئیسه شورای اسلامی شهرباغستان

هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر باغستان در سال دوم مشخص شد. 🔻سعید علی محمدی به عنوان…

مراسم معارفه اروجعلی محمد نژاد اولین عضو علی البدل شورای شهر باغستان

مراسم معارفه اروجعلی محمدنژاد اولین عضو علی البدل انتخابات شورای شهر باغستان امروز در صحن شورای…

اروجعلی محمدنژاد عضو علی البدل شورای شهرباغستان

🔴 اولین عضو علی البدل انتخابات شورای شهر باغستان با۵/۹۶۴رای به زودی وارد صحن شورای شهر…

نمایشگاه نقاشی گروهی شعر خاموش

🔴 مراسم معارفه اروجعلی محمدنژاد اولین عضو علی البدل انتخابات شورای شهر باغستان امروز در صحن…

اولین عضو علی البدل انتخابات شورای شهر باغستان

🔴 اولین عضو علی البدل انتخابات شورای شهر باغستان با۵/۹۶۴رای به زودی وارد صحن شورای شهر…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهرستان شهریار آقای علی صادقی

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهرستان شهریار آقای علی صادقی…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای سعید علی محمدی

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای سعید علی…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محمد کشاورز

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محمد کشاورز…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محرم علی زاده

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محرم علی…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محمد اکبری

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای محمد اکبری…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای علی امامی

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای علی امامی…

پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای حمداله علی زاده

✅ پیام تبریک مدیر مسئول رسانه خبر باغستان برای منتخب مردم شهر باغستان آقای حمداله علی…

خبر باغستان ، رسانه خبر باغستان ، اخبار شهر باغستان ، باغستان شهریار ، اخبار شهر باغستان شهریار ، اخبار شهرستان شهریار ، اخبار ایران و جهان ، باغستان، نصیرآباد ، خادم آباد ، سعیدآباد ، شهرک مهستان ، شهرک مهدیه ، باباسلمان ، دهمویز ، شهرک صادقیه، شهرداری باغستان ، شهرداری باغستان شهریار ، شورای شهر باغستان ، شهردار باغستان ، شورا شهر باغستان ، سایت خبر باغستان ، کانال خبر باغستان ، اخبار باغستان ، سایت باغستان ، رسانه باغستان ، khabarbaghestan
EnglishIran