اردوی یک روزه کودکان موسسه مهر آفرینان اداراه بهزیستی شهرستان شهریار با هدف افزایش خلاقیت، ایجاد نشاط و ارتقای کار و مشارکت گروهی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ با برنامه ریزی اداره بهزیستی شهرستان شهریار، ارودی یک روزه کودکان و نوجوانان موسسه مهر آفرینان این اداره به منظور آموزش های لازم در برقراری ارتباط بین فردی کارآمد با تدریس سرکار خانم زرین قلم مدیریت موسسه مذبور و با حضور جمعی از نمایندگان ادارات مرتبط اعم از شبکه بهداشت و درمان و آتش نشانی با هدف ارتقاء تفکر کودکان و افزایش خلاقیت، نشاط، مشارکت گروهی، افزایش توانایی های عمومی و مهارت های گوناگون دیگر در میان آنها، برگزار شد.

بنا بر این گزارش؛ در این اردوی یک روزه، آموزش های کلیدی و نکات طلایی در بخش های مختلف به کودکان و نوجوانان حاضر ارائه شد و ضمن تشکیل کارگاه های مرتبط با مهارت های کودکان، از جمله نقاشی با انگشت بازی های مشارکتی، آموزش اریگامی، آموزش شناخت احساسات و مهارت مدیریت خشم، بازی با آب، آموزش مهارت های زندگی، بهداشت دهان و دندان نکات ایمنی و آشنایی با خطرات آتش از مواردی بود که به کودکان و نوجوانان ارائه شد.

نظر شما!!