به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن قوسیان‌مقدم ضمن تاکید بر تداوم اجرای طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ٢٠ اسفند ۹۹ آغاز شده و تا صبح امروز ۲۷ تیرماه ۴۶۵ هزار و ۵۰۵ نفر از مسافران، کنترل و غربالگری و ۱۷۴ نفر قرنطینه شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۶۶ هزار و ۱۹ مورد تست فوری و ۴۵ هزار و ۸۸۰ مورد تست پی‌سی‌آر از مسافران مشکوک به کرونا گرفته شده است.

قوسیان‌مقدم گفت: این طرح با مشارکت ۴۷۱ نیروی عملیاتی در حال اجراست.

نظر شما!!