به گزارش خبرگزاری مهر، «ایدی کوهن» از خبرنگاران شناخته شده صهیونیستی، با انتشار فیلمی در توئیتر از وقوع انفجار در راکتور اشدود واقع در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره این انفجار منتشر نشده است.

در ماه‌های اخیر حوادث مشابهی در تاسیسات مهم رژیم صهیونیستی رخ داده است.

نظر شما!!