◀ قابل توجه اداره برق شهریار

⚠️احتمال برق گرفتگی کودکان و حیوانات⚠️

بازهم داستان تکراری آهن خواری توسط معتادین

اینبار درب جعبه ترانس برق

سعیدآباد خ خلج ، ما بین خ شهید مطهری و خ مصطفی خمینی (بین دو چهار راه آرام و عزت)

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!