به گزارش خبرنگار مهر، شرایط روحانیون متقاضی شامل آشنایی به منطقه آسیا و اقیانوسیه، سابقه فعالیت بین الملل، مسلط حداقل به یک زبان عربی یا انگلیسی و یا اردو، دارای سوابق پژوهشی و دارای مدرک سطح ۲ یا ۳ حوزه است.

نظر شما!!