به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در نخستین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار گفت: این نشست با هدف نحوه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل و توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برگزار شد. در این نشست، اهداف و مأموریت‌های مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برای اعضای شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار تشریح شد.

وی با بیان اینکه نظام جامع اطلاعات بازار کار از زمان برنامه سوم توسعه کشور مطرح بوده است، خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر، به رغم اهمیت آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان حوزه اشتغال و بازار کار اقدام بایسته‌ای در خصوص پیاده سازی آن به عمل نیامده و بنا به دلایل مختلف، فرآیند اجرایی پروژه در سال‌های اخیر با تأخیر مواجه شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: سامانه ملی به فراخور نیاز هر مجموعه و دستگاه اجرایی، قابلیت ارائه خدمات تخصصی داشته و با همکاری و هم افزایی سایر دستگاه به نتایج مورد انتظار دست خواهیم یافت.

وی افزود: فرآیند اجرای پروژه، فرآیندی هشت تا ده ساله است و بهره‌گیری از بسترهای فضای مجازی و استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، موجبات تسریع و تکمیل گزارشات مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار را در زمان کوتاه فراهم کرده است.

منصوری تاکید کرد: خوشحالیم که با توجه به پیشرفت خوب پروژه، اولین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برگزار شد تا با رسمیت یافتن موضوع، روند کار نظام مند شده تا با تغییر و تحولات آتی، فرآیند اجرای کار با وقفه مواجه نشده و کار دچار نوسان نشود.

وی تشریح کرد: برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه‌های مختلف موجود در سطح دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تبادل داده و اطلاعات جهت تکمیل و توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار به عنوان یکی از محورهای اساسی راه اندازی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور مورد تاکید اعضا شورای راهبری قرار گرفت.

معاون وزیر کار گفت: در این نشست مقرر شد با تشکیل مستمر جلسات شورای راهبری سامانه و نیز کمیته‌های فنی زیر بخش سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، امکان تکمیل و به‌روزرسانی برخط داده‌ها و اطلاعات مرتبط و همچنین ارائه گزارشات مستند و دقیق در حوزه‌های مهارت، آموزش و بازار کار کشور به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های کلان در حوزه‌های مرتبط به وجود آید.

نظر شما!!