✅ تخریب باغ ویلاها توسط جهاد کشاورزی در بلوار شهید باکری نصیرآباد که بصورت غیر قانونی احداث ویلا داشتند .

🔹 این حجم خسارت زدن برای جهاد چه منفعتی دارد ؟
🔹 آیا فردا روزی ؛ صاحــب باغ ویلا مجدد بنا و دیوار نمیزند ؟
🔹 چرا ریشه ای مشکل رو حل نمیکنند ؟
🔹با مسببین و عاملین ساخت و ساز غیر مجاز چرا برخورد نمیشود ؟
و…

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!