گل بود به سبزه نیز آراسته شد….
✅ ۲۴ساعت از تصادف دیشب بخاطر جای نامناسب سرعتگیر نگذشته…
✅ نصب یک سرعتگیر در مسیر جاده نصیرآباد ـ خادم آباد (مسی رفت) بلوار شهید همدانی
شهردار باغستان تا این سرعتگیر مجدد هر هفته حادثه در پی نداشته جمع کنید ! اگر حادثه ای هم رخ بده چه کسی پاسخگوی خسارات جانی و مالی وارده است ؟؟
⛔ اگر خیلی نگران سرعت بالا در این محور هستید دو تا دوربین ثبت تخلف بجای این سرعتگیرها نصب کنید تا براحتی تخلفات سرعت قابل پیگیری و جریمه باشد با نصب سرعتگیر فقط حوادث افزایش پیدا میکند .

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!