به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیلی موسوی در توصیه ای به نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا،گفت: به نامزدهای انتخابات شوراها توصیه می کنم که اولا ۷ روز تبلیغات را غنیمت بشمارند و حتما از آن استفاده کنند اما فراموش نکنند که سلامت خودشان و مردم امر بسیار مهمی است.

وی بیان کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی وظیفه همه ما است و حتما باید مورد توجه قرار گیرد و نامزدهای انتخابات باید از هر گونه تجمعی که موجب آسیب به سلامت مردم می‌شود، پرهیز کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: نامزدهای انتخابات سعی کنند با شیوه های جدیدتر و همچنین با استفاده از فضای مجازی، تبلیغات خود را انجام دهند و مردم هم قطعا با شناخت کافی می توانند گزینه های مورد نظرشان را انتخاب کند.

موسوی افزود: هرگونه اقدام در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به منزله تخلف انتخاباتی است و حتما برخوردهای لازم با کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، انجام می‌شود.

وی گفت: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه تشکیل شده است و اگر گزارشی در این زمینه ارائه شود، حتما رسیدگی می‌شود و برخوردهای لازم با متخلفات صورت می گیرد.

نظر شما!!