✅ معرفی کامل جناب آقای اصغر صادقی ؛ نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان را در پست زیر در اینستاگرام مشاهده نمایید .

https://www.instagram.com/p/CPtHqJ5hDYB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✅ خبر باغستان در راستای اطلاع رسانی دقیق ـ جامع و کامل از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان سعی میکند که یک انتخاب آگاهانه و صحیح را برای شهروندان فهیم باغستان محیا نماید امیدواریم در این راه با انتقادات و پیشنهادات سازنده ما را یاری نمایید .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!