معصومه آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضعف مدیریت شهری و تبعات ناکارآمدی آن، افزود: ناتوانی مدیریت شهری در اجرای پروژه‌ها در سطوح مختلف عملاً مردم را از دریافت خدمات محروم کرد و به عبارت بهتر می‌توان گفت که مردم در مدیریت شهری پنجم آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه مدیریت پنجم شهری نتوانست شرایط مناسبی را تحویل مدیریت ششم شهر بدهد، خاطر نشان کرد: شورای پنجم در شرایطی چهار سال پیش کار را تحویل گرفت که طرح تفضیلی در اختیار آنها قرار داده شده بود اما متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت هیچیک از برنامه‌هایی که در ذیل برنامه پنج ساله دوم طراحی شده بود به مرحله اجرا در نیامد.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: عدم اجرایی شدن برنامه پنج ساله دوم ناکارآمدی این دوره را مشخص می‌کند در حالی که آنها می‌توانستند با اجرای آن از بروز صدمات غیرقابل جبران به زندگی مردم جلوگیری کنند اما در عمل زیر سایه این ناکارآمدی این مردم بودند که دچار خسارت شدند.

وی بیان کرد: ما در موضوع مدیریت شهری ارتباط مستقیمی با زندگی مردم داریم. اگر بتوانیم اقدامات مطلوبی انجام دهیم بی شک در بهبود زندگی شهروندان تأثیر مستقیم خواهیم گذاشت و اگر هم نتوانیم اقدام مثبتی انجام دهیم در واقع زندگی مردم را رو به عقب برده و عملاً صدمات بسیاری را به زندگی آنها وارد کرده‌ایم.

نظر شما!!