به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال درخواست های متعدد دانشجویان علوم پزشکی مهلت ثبت درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان تا جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ تمدید شده است. همچنین امکان پیگیری و در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه امکان اصلاح اطلاعات و مدارک درخواست دانشجویان وجود دارد.

ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان تنها بر اساس سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت می‌گیرد.

ثبت نام از یکشنبه ۵ اردیبهشت آغاز شده است و با توجه به تمدید مهلت، این فرصت جمعه ۱۴ خرداد به پایان می رسد.

پس از پایان مهلت ثبت درخواست ها، بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو انجام می شود.

رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء و بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو در تیرماه ۱۴۰۰ صورت می گیرد.

همچنین رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد در مردادماه ۱۴۰۰ انجام می شود.

نظر شما!!