✅ حوادث پشت حوادث

✅ بخاطر نصب یک سرعتگیر وسط جاده نصیرآباد ـ خادم آباد

این سرعتگیر هر هفته حادثه در پی دارد ! چه کسی پاسخگوی خسارات جانی و مالی وارده است ؟؟
⛔ سابقا نیز چنین سرعتگیری در ده متری سرعتگیر فعلی نصب شده بود که بخاطر تصادفات پی در پی در آن زمان در نهایت سرعتگیر برداشته شد ـ این سرعتگیر فعلی هم در نهایت برداشته خواهد شد ولی بعد از کلی خسارت جانی و مالی…

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!