به گزارش خبرنگار مهر، احمدی مدیر شبکه آموزش در ویژه برنامه روز معلم مدرسه تلویزیونی که صبح امروز با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روی آنتن رفت و به صورت نمادین از معلمان این مدرسه نیز تقدیر شد، گفت: ۴۲۷ روز از اولین روز آغاز به کار مدرسه تلویزیونی می گذرد که رسانه ملی این افتخار را دارد که در خدمت دانش آموزان و آرامش مخاطبان جامعه آموزشی بوده است و یک یاور و همراه و شریک راهبردی به نام آموزش و پرورش را داشته و به عنوان عظیم ترین مجموعه علمی اجتماعی آموزشی در کنار هم بودیم.

وی ادامه داد: خوشحالیم که در یک یگانگی کامل با مجموعه آموزش و پرورش داریم. رسانه ملی به عنوان دانشگاه عمومی شاید برای اولین بار اثبات کرد که جایگاه عظیمی در این حوزه دارد.

مدیر شبکه آموزش گفت: دوره کرونا نشان داد که دوره، عرصه رسانه معلم، و دوره رسانه پایه است و این اتفاق کمی در نظام رسانه‌ای و آموزشی کشور نیست.

وی بیان کرد: ما با بیش از ۸۵ درصد مخاطب که تا دورافتاده ترین مناطق کشور را رایگان پوشش می دهد، در خدمت آموزش بودیم. در عین حال هزاران نفر از همکارانم این افتخار را داشتند در این مدت میکروفن یک معلم را نصب کنند. معلمان را همراهی کردند تا در این بستر نقش آفرینی کنند.

نظر شما!!