به گزارش خبرگزاری مهر، دو اثر «خاطره‌نگاشت کودکی در خاورمیانه: خاطراتی از یک قرن تغییر» و «جامعه‌شناسی تاریخی کودکی» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه می‌شود.

«جامعه‌شناسی تاریخی کودکی» A Historical Sociology of Childhood نوشته آندره تورمل به بررسی مفهوم کودک، مفهوم کودکی و کودک عادی می‌پردازد. این کتاب ضمن اشاره به نقش محوری کودکان در جوامع معاصر، بازاندیشی کلیه مفاهیم مرتبط با آن را امری ضروری می‌داند.

به استناد این کتاب، امروز همه‌جا این پرسش مطرح هست که کودک را باید با ارجاع به چه شاخصه‌هایی عادی تعریف کرد، تعریف کودک عادی چه پیامدهایی دارد و چه الگوهای جایگزینی برای این کار وجود دارد. این کتاب با مرور تجربه‌های کشورهای غربی، مجموعه مستندی به دست می‌دهد که می‌تواند مبنای هر الگویی برای توسعه و کاربست مفهومی کودک باشد.

نویسنده در این کتاب می‌گوید که کودک «عادی» بر چه اساسی ساخته و تعریف می‌شود. آندره تورمل بیان می‌کند که در طول قرن نوزدهم، بیشتر این مسائل بهداشت عمومی بود که تصویر و تصور جامعه از کودکان را مشخص می‌کرد. اما در قرن بیستم، روانشناسی به خط مقدم تولید مفهوم کودکی رسید و تفکر و فهم ما از کودک را متحول کرد. آندره تورمل این تحولات را از دو منظر مشاهده علمی کودکان (بهداشت عمومی، کودکان، روانشناسی و آموزش) و سیاست‌های عمومی (رفاه کودک، سیاست بهداشت، آموزش و تحصیل در مدرسه اجباری) بررسی می‌کند.

تورمل با ارجاع دقیق به گزارش‌های تاریخی از انگلیس، ایالات متحده آمریکا و فرانسه این مسأله را بررسی می‌کند که چگونه توسعه متوالی تاریخی و استدلال آماری منجر به ایجاد مفهومی از کودک «عادی» شده است و چگونه به نوعی استانداردسازی انجامیده است که با ارجاع به آن، بر کودکان نظارت داریم. وی نشان می‌دهد که چگونه جامعه غربی به یک فرهنگ کودک‌محور تبدیل شده است و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا همچنان کار پرورش و آموزش را براساس همان مفهومی از کودک انجام می‌دهیم که دیگر مناسب نیست؟

«خاطره‌نگاشت کودکی در خاورمیانه: خاطراتی از یک قرن تغییر» Remembering Childhood in the Middle East: MEMOIRS FROM A CENTURY OF CHANGE نوشته الیزابت وارناک فرنی، مجموعه‌ای از روایت‌ها از تجربه زیسته کودکی در کشورها و جوامع مختلف خاورمیانه در قرن بیستم است. به عبارت دیگر این کتاب، بازنمایی تجربه کودکی راویان مختلف است از مناطق مختلف خاورمیانه در طول قرن بیستم که سده‌ای پر از تحولات سیاسی و تاریخی در جوامع خاورمیانه به حساب می‌آید.

به زعم مترجم، این اثر، برشی عمیق از کودکی در جوامع خاورمیانه با هدف شناخت کودکیِ نسلی است که شاید اکنون در حال ساختن سرنوشت ملت‌های این خطه بزرگ هستند.

این کتاب به دلیل اینکه راویان، تجربه شخصی خود را به نگارش درآورده‌اند، نوعی تاریخ‌نگاری شخصی تلقی می‌شود.

آنچه که اهمیت این اثر را به استناد این کتاب دوچندان می‌کند، این است که این تاریخ‌نگاری شخصی، بخش‌هایی از زندگی اجتماعی- خانوادگی را روایت می‌کند که پیش‌تر مورد توجه مورخان آکادمیک قرار نداشته است.

مترجم این اثر مدعی است، ترجمه این کتاب نقش قابل توجهی در ارتقای ادبیات علمی در حوزه مطالعات کودکی و تاریخ کودکی در کشور و همچنین ارتقای شناخت و درک کودکی در زمینه فرهنگی کشورهای همسایه و سایر جوامع خاورمیانه خواهد داشت.

نظر شما!!