رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر کره جنوبی

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر کره جنوبی

نظر شما!!