به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی کاخ کرملین در کنفرانس خبری خود از ادامه حضور نظامیان روسیه در مرز با اوکراین خبر داد.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری پسکوف» که این سخنان را در جریان برگزاری کنفرانس خبری خود مطرح می‌کرد، گفت: نظامیان روسیه تا هر زمان که لازم باشد در آنجا (مرز با اوکراین) در قلمرو خاک فدراسیون روسیه حضور خواهند داشت و حضور آنها مادامیکه فرمانده ارتش ما صلاح بداند ادامه خواهد داشت.

وی اما به سوال خبرنگاری در خصوص زمان دقیق بازگشت نظامیان روسی مستقر در مرز با اوکراین به پایگاه‌های نظامی دائمی خود پاسخی نداده و گفت که ما اطلاعاتی در خصوص زمان بازگشت نظامیان به پایگاه‌ها نداریم.

پسکوف با اینحال در ادامه سخنان خود تاکید کرد که روسیه هیچگاه هیچ کشوری را تهدید نکرده و به دنبال تهدید کشور دیگری هم نیست و با اشاره به تحرکات نظامی اخیر در اطراف مرزهای روسیه گفت اقدامات ارتش این کشور تنها برای حصول اطمینان از تأمین امنیت روسیه انجام می‌شوند.

نظر شما!!