به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، در پی طرح برخی اظهارات با ادعای استفاده از گزارش های غیر دقیق در رنگ بندی استانهای کشور، گفت: متاسفانه اظهارات مطرح شده بر اساس اطلاعات غیر دقیق بیان شده است.

وی افزود: اصولاً نوع تصمیم گیری در قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مبتنی بر هماهنگی ظرفیت های بیش از ۲۰ دستگاه کشوری و لشکری عضو ستاد ملی بالاخص وزارت بهداشت است و تمام تصمیمات، مبتنی بر نظرات تخصصی اتخاذ می شود و در تمام مراحل وزارت بهداشت حضور دارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فرآیند تصمیم گیری در قرارگاه و ستاد ملی مبارزه با کرونا، روند های جمعی-تخصصی تصمیم گیری در کمیته امنیتی انتظامی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا را کاملا روشمند و مبتنی بر مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول برشمرد و تصریح کرد: تمامی طرح ها و پیشنهادات، پس از ارزیابی های کارشناسی و طرح در کارگروه های مختلف وابسته، در کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله وزارت بهداشت بررسی و سپس در جلسه اصلی قرارگاه با حضور معاونین وزرا و سازمان های عضو قرارگاه مطرح و جمع بندی می شود و در موارد اصلی، پس از تصویب در قرارگاه و قبل از طرح در جلسه ستاد ملی در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی با حضور رئیس جمهور مجددا مورد بازبینی و بررسی نهایی قرار می گیرد و سپس در جلسه اصلی ستاد ملی با حضور مقامات ارشد کشور، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.

سامانی افزود: اساساً وظایف و مسوولیت های قانونی و صلاحیت تشکیلاتی دستگاه ها، مبنای قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا برای دریافت و استفاده از آمار و اطلاعات است.

وی خاطرنشان کرد:‌اطلاعات رویدادهای حیاتی کشور از تولد تا وفات همواره در اختیار قرارگاه است و انتظار می رود که فعالان قوای مختلف، از روندهای جاری در تولید و بهره برداری از آمار و اطلاعات حیاتی کشور مطلع باشند.

معاون هماهنگی وزارت کشور در پایان گفت: در تمام جلسات کمیته امنیتی و قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، نمایندگان وزارت بهداشت حضور فعال دارند و تمامی تصمیمات براساس گزارش های وزارت بهداشت اعمال می شود.

نظر شما!!