💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ سعید باقریان (ساکن نصیرآباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در سومین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!