💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ بیت اله خانی (ساکن نصیرآباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در دومین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!