✅ در روز دوم ثبت نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا تیم خبری خبر باغستان و بازتاب شهر در ستاد انتخابات شهرستان شهریار مستقر شده و با آمار لحظه ای ثبت نام ها با شما خواهیم بود .

⬅ تا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه پنج شنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۹ دو نفر ثبت نام خود را نهایی نمودند .
۱) حمداله علی زاده
۲) علی بختیاری
منبع: خبرباغستان

نظر شما!!