💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ ابوالفضل کرمانی جهت نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان وارد ستاد انتخابات شهرستان شهریار شد .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!