📌حسن رنجبر شهردارباغستان در ضمن بازدید از سطح شهر گفت: پروژه مقبره شهدای_گمنام در بوستان شهدای گمنام محله نصیر آباد باغستان در مرحله پایانی خبر داد. 

 

منبع: شهرداری باغستان

نظر شما!!