📌 نصب تصاویر شهدا در سطح معابر به همت حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی و معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان
منبع: شهرداری باغستان

نظر شما!!