💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ مهرداد نوری فرد (ساکن نصیرآباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در چهارمین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!