💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ معرفت لطفی (ساکن خادم آباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در چهارمین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

مبنع: خبرباغستان

نظر شما!!