✅ مشکل ارسالی شهروند نصیرآبادی در ارتباط با درخواست تملک و خرید دو باب ملک مسکونی در خیابان ده متری کرمانی به جهت روانسازی و کاهش بار ترافیک خیابان های یادگار پدر ـ بهشتی و ده متری کرمانی

 

 

منبع : خبرباغستان

نظر شما!!