به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر باغستان، روان شناس و مدیر موسسه مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی شهر باغستان با حضور در دفتر امام جمعه با حاج آقا بنی احمدی دیدار کردند.

نظر شما!!