💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ حسین شاکری (ساکن صادقیه) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در چهارمین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!