✅ در روز چهارم ثبت نام ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا تیم خبری خبر باغستان و بازتاب شهر در ستاد انتخابات شهرستان شهریار مستقر شده و با آمار لحظه ای ثبت نام ها با شما خواهیم بود .

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!