💠 اخبار لحظه ای انتخابات در خبر باغستان

✅ بابک نقوی سیدلر (ساکن نصیرآباد) با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در چهارمین روز نام نویسی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!