فرماندار شهرستان شهریار اصنافی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمپ می شوند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار وضعیت کرونایی شهریار را زرد است و ورودی‌های بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها کاهش یافته است و در ایام پایان سال نیز تمام سعی خود را به کار می‌بندیم، که پروتکل‌های بهداشتی در خریدهای عید و تجمعات در بازارهای شب عید رعایت شود.
در همین راستا به مغازه داران متخلف، پاساژها و مراکز تجاری که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکردند، طی ۱۰ روز گذشته اخطار داده ایم و برخی از این متخلفان پلمپ شده اند و این روند تداوم خواهد داشت.
در ایام پیش رو قطعاً مداخلاتی در جهت کنترل ویروس کروناخواهیم داشت.
طاهری از شهروندان و اصناف شهریار خواست، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی با مدافعان سلامت همکاری کنند.
منبع: فرمانداری شهریار

نظر شما!!