اتمام روکش آسفالت معابر آرامستان نصیرآباد با هدف تامین رفاه برای شهروندان و بهبود وضعیت تردد در آرامستان خبر داد.
منبع: خبرباغستان

نظر شما!!