💠 مشاهده آخرین اخبار انتخابات در رسانه خبر باغستان

✅ آقای سید ابوالفضل حیدری با حضور در ستاد انتخابات شهرستان شهریار در ششمین دوره انتخابات شورای شهر باغستان ثبت نام خود را به اتمام رساندند .

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!