🔺 انباشت نخاله های ساختمانی در کوچه و خیابان های مختلف نصیرآباد بیداد میکند ؛ شهروندان عزیز شهر جای تخلیه نخاله ساختمانی نیست .
هر جایی که خالی هست نباید زباله هارو ریخت آنجا…
نصیرآباد ـ خ عزیزاله پزشکی

 

 

منبع: خبرباغستان

نظر شما!!