🔰 سخن‌نگاشت‌ | مطالبه منطقی و عقلانی ما رفع تحریم‌هاست؛ اگر تحریم‌ها برداشته نشود بازگشت آمریکا به برجام معنا ندارد

✳️ مقام معظم رهبری : ما هیچ اصرار و هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد. آنچه که مطالبه منطقی و عقلانی ما است رفع تحریم‌هاست. اگر تحریمها برداشته شد، خب به برگشت آمریکا معنا میدهد. اما اگر تحریم‌ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکن است تمام بشود.  ۹۹/۱۰/۱۹

📆 سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی

 

 

منبع: امام جمعه شهر باغستان

نظر شما!!