معاون فنی و عمرانی شهرداری باغستان از اتمام عملیات جدولگذاری پارک محله ای لاله شانزدهم اصلی خبر داد.
منبع: شهرداری باغستان

نظر شما!!