نشست فرماندار شهریار با اعضای هیات امنا مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)/ مساجد پایگاه انسجام مردمی است

نشست فرماندار شهریار با اعضای هیات امنا مسجد حضرت ولی‌عصر(عج)/ مساجد پایگاه انسجام مردمی است

نظر شما!!