برگزار نشدن کنکور نظام قدیم دغدغه جدیدی را برای جوانان ایجاد کرده است.

او خبر داد: دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس شکایتی را در رابطه با عدم برگزاری کنکور نظام قدیم طراحی و برای کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: وزارت علوم اعلام کرده است تنها ۸۰ هزار تن برای کنکور نظام قدیم درخواست دارند در حالی که مستنداتی وجود دارد که این تعداد بیش از ۳۰۰ هزار نفر هستند

نظر شما!!