مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشت اختصاصی برای خبر فوری نوشت: نزدیک ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است که مالیات فقط حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از آن را تامین می‌کند، یعنی کمتر از یک سوم.

نظر شما!!