آقای سید احسان خاندوزی امروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: در جلسات با متخصصان به این نتیجه رسیدیم که پیش از اجرای CGT باید زمینه فرار نقدینگی به سایر دارایی‌ها را ببندیم. پس از دوماه تلاش، طرحی در کمیسیون مصوب کردیم و دیروز نامه آن برای صحن علنی ارسال شد. همزمان CGT هم آماده شد. ۱۴۰۰ سال خوبی برای سفته‌بازان مسکن، خودرو و ارز نخواهد بود

نظر شما!!