چطور بفهمیم چند سیم کارت ثبت شده داریم

چطور بفهمیم چند سیم کارت ثبت شده داریم

نظر شما!!