عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه تاکید کرد: هیچ نشانه‌ای از بیماری ناشناخته‌ای که در هند وجود دارد در ایران مشاهده نشده است.
مسعود مردانیگفت: صحت اخباری که در مورد این بیماری در رسانه‌ها وجود دارد توسط مقامات علمی سازمان بهداشت جهانی تایید نشده است.

وی یادآور شد: ممکن است این بیماری همان کرونا باشد که به فرم دیگری درآمده است

نظر شما!!