نشست طاهری فرماندار شهریار و سرهنگ غلامی رئیس پلیس نظام وظیفه عمومی غرب استان تهران پیرامون هم‌اندیشی و بررسی تخصصی فعالیت این پلیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهریار، نورالله طاهری فرماندار شهریار و سرهنگ غلامی رئیس پلیس نظام وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست ضمن ارائه گزارش رئیس پلیس نظام وظیفه عمومی غرب استان تهران، در خصوص مسائل و موضوعات مختلف در خصوص فعالیت تخصصی این پلیس در غرب استان تهران هم‌اندیشی شد.

نظر شما!!